کوره سینترینگ AUSTROMAT µsic- DEKEMA

کوره سینترینگ AUSTROMAT µsic- DEKEMA

مشاهده محصول

کوره پرسلن و پرس AUSTROMAT 654 press – i – dent - DEKEMA

کوره پرسلن و پرس AUSTROMAT 654 press – i – dent - DEKEMA

مشاهده محصول

کوره پرسلن AUSTROMAT 624 - DEKEMA

کوره پرسلن AUSTROMAT 624 - DEKEMA

مشاهده محصول

کوره سینترینگ AUSTROMAT 664 isic - DEKEMA

کوره سینترینگ AUSTROMAT 664 isic - DEKEMA

مشاهده محصول

کوره سینتر زیرکونیا AUSTROMAT 674 BASIC 2

کوره سینتر زیرکونیا AUSTROMAT 674 BASIC 2

مشاهده محصول

گواهینامه ها

گواهینامه ها

  • 02177605992

  • 02177501778

  • Rosearmindental

  • تهران - پیچ شمیران - ابتدای خیابان دکتر شریعتی - کوچه پیر جمالی - شماره 13

Copyright  © 2016   rosearmindental.com All rights reserved