اسپاتول برقی 2 قلمی DENSTAR-150

اسپاتول برقی 2 قلمی DENSTAR-150

مشاهده محصول

ابزار داغ کن برقی جهت نصب بر روی دستگاه سورویور Denstar-130

ابزار داغ کن برقی جهت نصب بر روی دستگاه سورویور Denstar-130

مشاهده محصول

دستگاه اسپاتول داغ کن DENSTAR-160N

دستگاه اسپاتول داغ کن DENSTAR-160N

مشاهده محصول

اسپاتول برقی یک قلمی DENSTAR-140

اسپاتول برقی یک قلمی DENSTAR-140

مشاهده محصول

دستگاه دیپینگ تک مخزنه Digital Dipping Pot ) DENSTAR-200 )

دستگاه دیپینگ تک مخزنه Digital Dipping Pot ) DENSTAR-200 )

مشاهده محصول

دستگاه دیپینگ 3 مخزنه Multi Wax Pot ) DENSTAR-430 )

دستگاه دیپینگ 3 مخزنه Multi Wax Pot ) DENSTAR-430 )

مشاهده محصول

دستگاه لایت زون (DENSTAR-300 (Light Zone

دستگاه لایت زون (DENSTAR-300 (Light Zone

مشاهده محصول

دستگاه موم آبکن (DENSTAR-400 (Wax Pot Digital

دستگاه موم آبکن (DENSTAR-400 (Wax Pot Digital

مشاهده محصول

دستگاه الکترو پرداخت DENSTAR-710

دستگاه الکترو پرداخت DENSTAR-710

مشاهده محصول

گواهینامه ها

گواهینامه ها

  • 02177605992

  • 02177501778

  • Rosearmindental

  • تهران - پیچ شمیران - ابتدای خیابان دکتر شریعتی - کوچه پیر جمالی - شماره 13

Copyright  © 2016   rosearmindental.com All rights reserved